Фотографии. Фуникулер.

Г. Сочи. Санаторий им. Ворошилова.
Фуникулер. 1964 г. Е. Грачев
Фуникулер. 1964 г. Е. Грачев
Общий вид фуникулера. 1964 г. Е. Грачев
Вагон фуникулера. 1964 г. Е. Грачев
Посадка в вагон фуникулера. 1964 г. Е. Грачев

Реклама